direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid
Plan: 1e herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vo01

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid

Conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient een onderzoek te worden gedaan naar de uitvoerbaarheid van het plan.

Volgens de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor grond en waarop een bij algemene maatregels van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Van een dergelijk bouwplan is in dit geval sprake (artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening).

P.M.