direct naar inhoud van 3.3 Parkeren
Plan: 1e herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vo01

3.3 Parkeren

In het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Dalfsen is ten aanzien van het verkeer/parkeren bij scholen vermeld dat in overleg met de school eventuele problemen in kaart moeten worden gebracht. Als de situatie daadwerkelijk problematisch is dient in eerste instantie bekeken te worden of in overleg met ouders het gebruik van auto's bij het halen en brengen kan worden beperkt.

Aan de hand van cijfers uit de CROW-publicatie 182 (Parkeerkencijfers - Basis voor parkeernormering) kan voor een basisschool berekend worden wat het minimum aantal parkeerplaatsen is dat gerealiseerd moet worden bij een basisschool.

Er wordt uitgegaan van een minimum aantal parkeerplaatsen van 0,5 (maximum 1:0) per leslokaal (30 leerlingen). Voor gemeenten die iets willen doen aan kortstondig optredende problemen bij het halen en brengen van kinderen is er een rekentool ontwikkeld. Het aantal leerlingen, verdeeld naar groep en het percentage van de leerlingen dat met de auto wordt gebracht en gehaald, eveneens onderverdeeld per groep moet bekend zijn.

Op basis van de bekende cijfers is berekend dat het aantal parkeerplaatsen, op basis van het aantal zitplaatsen (leerlingen), 8,5 parkeerplaatsen dient te bedragen.

Het aantal extra parkeerplaatsen in verband met het halen en brengen van kinderen bedraagt 16,5 (13,6 voor de groepen 1 tot en met 4 en 2,9 voor de groepen 5 tot en met 8). Totaal zijn er dus 8,5 en 16,5 = 25 parkeerplaatsen benodigd.

Op dit moment zijn 31 parkeerplaatsen aanwezig aan de zijde van de kerk. Dit aantal is dus ruim voldoende. Deze parkeerplaatsen worden (hoofdzakelijk) alleen zondags en incidenteel op middagen en 's avonds gebruikt in verband met kerkdiensten (begrafenis- en trouwdiensten).

Niettemin wordt onderzocht of het aantal parkeerplaatsen kan worden vergroot.

De bestaande parkeersituatie in de "hoek" van de Ittersumstraat en de Fabiushof zal worden verbeterd, waardoor 8 volwaardige parkeerplaatsen voor de omwonenden worden gecreƫerd.