direct naar inhoud van 3.2 Stedenbouwkundige invulling
Plan: 1e herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vo01

3.2 Stedenbouwkundige invulling

In de eerste helft van 2009 zijn op basis van het voorgaande enkele stedenbouwkundige modellen vervaardigd die besproken en beoordeeld zijn. Uiteindelijk is gekozen voor een model waarbij de toekomstige school op de hoek van de Pastoriestraat en de Brethouwerstraat is gesitueerd. Oostelijk van de school is het speelterrein geprojecteerd, terwijl de woningbouw een plek heeft gekregen, grenzend aan de begraafplaats.

De school met de tweede bouwlaag over een deel van het gebouw krijgt een hoekpositie, tegenover de dierenkliniek en de kerk. Dit creëert een helder stedenbouwkundig ruimtelijk beeld.

Tussen de school en de woningen draagt het speelveld bij aan een helder functioneel en visueel ruimtelijk beeld.

Het geheel is qua benadering helder. De planvorming aan de zijde van de Van Ittersumstraat is zodanig dat stedenbouwkundig ruimtelijk een goede overgang is gecreëerd.

De tweede bouwlaag van de school is aan de zijde van de Brethouwerstraat geprojecteerd, terwijl de woningen aan de oostrand van het plangebied zijn gesitueerd, meer aan de zijde van de Fabiushof/begraafplaats.

afbeelding "i_NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vo01_0002.jpg"

De gekozen architectuuruitstraling van de school kan als modern/eigentijds worden gekarakteriseerd. Ten aanzien van de woningen heeft op dit moment nog geen gedetailleerde planvorming plaatsgevonden.

Er wordt gedacht aan relatief smalle woningen (geschakeld/vrijstaand) met een goothoogte van circa 4,00 meter, voorzien van een steile kap. Aansluiting/afstemming op de woningen aan de zuidzijde van de Brethouwerstraat dan wel op de architectuur van de school kan uitgangspunt zijn. Hierdoor wordt een 'rustig' stedenbouwkundig beeld gecreëerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vo01_0003.jpg"