direct naar inhoud van 3.1 Voorgeschiedenis
Plan: 1e herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vo01

3.1 Voorgeschiedenis

In de inleiding is al aangegeven dat de bestaande Protestants Christelijke basisscholen Het Kleine Veer en De Schakel wensen te komen tot één nieuwbouwlocatie in de kern van Dalfsen. Daartoe is de huidige locatie van De Schakel gekozen. Het bestaande gebouw is kwalitatief en kwantitatief een stuk verouderd en past niet meer bij de visie en ambities van het PCO te Dalfsen.

Naast het adequaat huisvesten van de basisschool is gekozen voor een programma van eisen dat ook voorziet in, na schooltijd, buitenschoolse opvang en het gebruik door externen (maatschappelijke, culturele organisaties/instellingen).

Het nieuwe schoolgebouw voorziet in volledige nieuwbouw van een 11 klassige basisschool.

De totale grondoppervlakte van het terrein bedraagt 3.000 m2. Het bebouwingsvlak, deels in twee bouwlagen te realiseren, bedraagt maximaal 1.450 m2.. Voor het schoolplein en de fietsenberging is 1.550 m2 gereserveerd.

Het huidige terrein van De Schakel heeft een oppervlakte van circa 6.000 m2.

Dit betekent dat, nu de nieuwe schoollocatie 3.000 m2 bedraagt er circa 3.000 m2resteert voor (een) andere functie(s).

Van begin af aan is in goed overleg tussen gemeente en het schoolbestuur het voorbereidingstraject ingegaan, waarbij besloten is om een deel van de nu beschikbare ruimte, ter grootte van circa 800 m2 in te richten als speelveldje/trapveldje, voor de buurt en voor de school.

Resteert een oppervlakte van circa 2.200 m2. Gekozen is voor een invulling door middel van de toekomstige functie woningbouw. Het bovenstaande is uitgangspunt geweest voor de verdere planvorming. Een en ander is door de Raad besloten.

Opgemerkt wordt dat in de verdere planvorming, mede naar aanleiding van overleg met omwonenden besloten is om de oppervlakte groen te vergroten en de oppervlakte ten behoeve van het wonen te verkleinen. Voor het "wonen" is nu voorshands circa 1.500 m2 gereserveerd.