direct naar inhoud van 2.5 Ecologie
Plan: 1e herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vo01

2.5 Ecologie

In het kader van de toets aan de Flora- en faunawet kan worden gesteld dat de locatie al jaren bebouwd is. De bouwplannen hebben deels betrekking op bouwen op nu nog onbebouwde "erf" gedeelten. Er vindt geen ingrijpende functieverandering plaats en er is geen sprake van ingrijpende nieuwe ontwikkelingen die eventueel gevolgen kunnen hebben voor mogelijke beschermde soorten.

Niettemin is een natuurtoets uitgevoerd door Ecogroen advies. De rapportage is opgenomen in de "Quickscan natuurtoets De Schakel, Dalfsen".

P.M.