direct naar inhoud van 2.2 Beleid
Plan: 1e herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vo01

2.2 Beleid

De voorgenomen bouwplannen c.q. herinrichtingsplannen zijn zodanig gedetailleerd en ondergeschikt dat geconcludeerd kan worden dat vanuit het rijks- en provinciaal beleid geen directe aanknopingspunten zijn te destilleren die iets zeggen ter zake van het voorliggende bouwvoornemen.

In gemeentelijke planologische beleidsplannen zijn in het verleden eveneens geen uitspraken gedaan met betrekking tot het voorliggende planologische voornemen.

Wel wordt opgemerkt dat de gemeentelijke raadscommissie en nadien ook de raad akkoord is gegaan met de bouw van de nieuwe school en de verdere invulling van de planlocatie met speelgelegenheid en enige woningbouw (28 september 2009).