direct naar inhoud van 1.1 Algemeen
Plan: 1e herziening bestemmingsplan Polhaar Oost 1982, de Schakel
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.PolhOosthz1-vo01

1.1 Algemeen

Het bestuur van de P.C. basisschool wordt gevormd door de Vereniging voor PCO te Dalfsen. De school verzorgt basisonderwijs voor 4 tot 12-jarigen. Het PCO heeft nu nog 2 basisscholen in de kern van Dalfsen, te weten Het Kleine Veer en De Schakel.

Het PCO wil komen tot één nieuwbouwlocatie en wel op de huidige locatie van De Schakel, tussen de Brethouwerstraat, Pastoriestraat en Van Ittersumstraat. Het gebouw van de huidige basisschool is zowel kwalitatief als kwantitatief sterk verouderd en past niet meer bij de visie en ambities van het PCO.

In goed overleg tussen gemeente en schoolbestuur is gewerkt aan de uitwerking van de fusieplannen.

In de nieuwbouwplannen wordt uitgegaan van het benutten van een deel van de huidige locatie "De Schakel" voor toekomstige onderwijsvoorzieningen en een deel dat voor woningbouw en speelgelegenheid zal worden benut.

Opgemerkt wordt dat de huidige locatie van het Kleine Veer in de toekomst niet meer voor onderwijsvoorzieningen gebruikt zal worden. Het gemeentebestuur zal voor deze locatie te zijner tijd een planologische invulling aangeven.

In het vigerende bestemmingsplan Polhaar Oost 1982 is het onderhavige plangebied bestemd tot "bijzondere doeleinden, kategorie E (educatieve voorzieningen)".

De nieuwbouwplannen passen niet geheel binnen de vigerende planopzet, terwijl de beoogde invulling met woningbouw en speelterrein eveneens niet mogelijk zijn. Daarom is het voorliggende bestemmingsplan vervaardigd.