direct naar inhoud van 4.9 Uitbreiding De Tweemaster
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

4.9 Uitbreiding De Tweemaster

Openbare basisschool De Tweemaster heeft plannen het schoolgebouw met twee lokalen uit te breiden, zowel aan de west - als aan de oostkant'. Een uitbreiding aan de westkant is mogelijk volgens het bestemmingsplan Nieuwleusen 2007. Een uitbreiding aan de oostkant is meegenomen in de 2e herziening.

De gemeente Dalfsen heeft de Gasunie gevraagd een risicoberekening uit te voeren inzake het plaatsgebonden- en groepsrisico in verband met de aanwezigheid van het aardgasreduceerstation aan de Pr. Beatrixlaan (aan de oostkant van het schoolgebouw). Binnen de beoogde uitbreiding van de Tweemaster liggen geen 106 per jaar contouren. Aan het PR risico wordt voldaan. Bovendien is gekeken of ten opzichte van de huidige situatie het groepsrisico de oriƫntatiewaarde niet zal overschrijden. De overschrijdingsfactor is in beide gevallen 0.02 (getal 1 betekent dat het groepsrisico de oriƫntatiewaarde raakt). Door toename van het aantal leerlingen (9 personen) is er toename van het groepsrisico. Elke toename van het groepsrisico moet door de gemeente worden verantwoord.

Uit nader onderzoek van de Veiligheidsregio is vastgesteld dat het gebouw (aardgasreduceerstation) constructief voldoende veilig is om de gevolgen van een eventuele calamiteit op te vangen. Hierover heeft nader overleg plaatsgevonden tussen de Veiligheidsregio, de plaatselijke brandweer, het schoolbestuur en de gemeente. Naar het oordeel van de Veiligheidsregio worden er voldoende maatregelen genomen met het oog op de bereikbaarheid, bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid ingeval van een calamiteit.