direct naar inhoud van 3.2 Kort historisch overzicht
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

3.2 Kort historisch overzicht

Ruimtelijke kenschets van het plangebied

Algemeen

Het dorp wordt door de volgende structurele elementen bepaald:

  • de provinciale weg N377;
  • de Burgemeester Backxlaan;
  • de sportvelden.

Door de ligging van het sportveldencomplex in het midden van Nieuwleusen ontstaat in structurele zin een noordelijk en een zuidelijk deel. De oorspronkelijke structuur van Nieuwleusen is te herkennen in de provinciale weg N377 en het Westeinde, met de Burgemeester Backxlaan als verbinding tussen noord en zuid. De Bosmansweg vormt een ander noord-zuid gerichte structurele verbinding. Tussen de Burgemeester Backxlaan en de Bosmansweg zijn woningbouwlocaties gerealiseerd zoals Nieuwleusen-Noord, Zandspeur, Den Hulst, Nieuwleusen I en II en Westerveenkwartier. Thans is de locatie Westerbouwlanden 1e fase gerealiseerd aan de westzijde van Bosmansweg.

De woongebieden worden gekenmerkt door een planmatige, min of meer rechtlijnige opzet.

In aansluiting op de voormalige kernen zijn er verschillende voorzieningen in het noordelijk en zuidelijk deel gekomen. De beide winkelcentra zijn gelijkwaardig aan elkaar.

Het werkgebied van Nieuwleusen is in het noordelijk deel geconcentreerd. Van oudsher zijn de bedrijfsactiviteiten aan de noordzijde van de N377 aanwezig. Later zijn de bedrijfsactiviteiten op het industrieterrein "De Meele" en "De Grift" tot stand gekomen. De ontsluiting vindt plaats vanaf de Rollecate en de Meeleweg.

In heel Nieuwleusen liggen doorgaande fietspaden.

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing

In 2008 is in Nieuwleusen een aantal gemeentelijke monumenten aangewezen.