direct naar inhoud van 2.4 Waterschapsbeleid
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

2.4 Waterschapsbeleid

Het waterbeleid van rijk en provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde duurzame watersystemen. Het voorkomen van wateroverlast en afwenteling door het hanteren van de drietapsstrategie "Vasthouden-Bergen-Afvoeren" staat hierbij centraal. Voor de waterkwaliteit is het uitgangspunt "stand still - step forward". De watersysteembenadering en integraal waterbeheer dienen als handvatten voor het benutten van de natuurlijke veerkracht van een watersysteem.

In het vigirende "Waterbeheersplan 2006-2009" en het nog van kracht wordende "Waterbeheerplan 2010-2015" heeft Waterschap Groot Salland deze beleidsdoelstellingen gebiedsspecifiek nader uitgewerkt. Het waterschap streeft naar schoon, mooi en veilig water. Het watersysteem dient optimaal afgestemd te zijn op de ruimtelijke functies van een gebied. Aandachtpunten zijn het verbeteren van de waterkwaliteit (terugdringen van oppervlaktewatervervuiling) en het voorkomen van wateroverlast. In zowel landelijk- als stedelijk gebied kunnen ruimtelijke ontwikkelingen een positief maar ook een negatief effect hebben op het watersysteem.