direct naar inhoud van 2.3 Omgevingsvisie
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

2.3 Omgevingsvisie

De provincie Overijssel heeft op 1 juli 2009 de Omgevingsvisie Overijssel vastgesteld. In de Omgevingsvisie wordt de visie gegeven op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel. Deze visie is gericht op 2030.

Noordoost-Overijssel wordt in de Omgevingsvisie gekenmerkt als contrastrijk landschap van de provincie. Enerzijds zijn er de grote open ruimtes van de hoogveenontginningen met de kanaal- en wegdorpen in de vrije ruimte. Anderzijds zijn er de gevarieerde rivierlandschappen van de Reest en de Vecht/Regge met een parkachtige afwisseling van open ruimtes (winterbed, essen) en de opgaande ruimtelijke structuren van de landgoederen en ooibossen. De essentie in Noordoost-Overijssel is om deze karakters te koesteren en te versterken.

De steden en stadjes van het Wilde Hart (Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Zwolle) kunnen hun ligging in en aan de Vecht en aan het Wilde Hart beter benutten met waterfronten, rivierparken, (nieuwe) landgoederen en aantrekkelijke routes.

In de visie wordt aangegeven, dat bij nieuwe ontwikkelingen wordt ingezet op herstructurering. Als uitbreiding echt noodzakelijk is, dan geschiedt uitvoering via integrale gebiedsontwikkeling conform de gebiedskenmerken. Het beleid voor nieuwe en bestaande verouderde bedrijventerreinen is erop gericht minimaal het kwaliteitsniveau te handhaven, maar liever te verhogen. Er is voortdurend aandacht voor inrichting en beheer nodig. Het voorliggende bestemmingsplan past in de hoofduitgangspunten van de Omgevingsvisie.