direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: 2e herziening Bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 actualisering
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.NNlsn07hz2-oh01

Artikel 9 Verkeer - Verblijfsgebied

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Verkeer - Verblijfsgebied ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. indien en voor zover de gronden zijn aangeduid met 'speelvoorziening' voor een skatebaan/skatevoorziening;

met daarbijbehorende:

 • e. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • f. werken, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden;
 • g. water;
 • h. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. parkeervoorzieningen;

waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op verblijf.

9.2 Bouwregels

Op de voor ' Verkeer - Verblijfsgebied ' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

9.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt de volgende regel:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer dan 8,50 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een skatebaan/skatevoorziening mag niet meer dan 3 m bedragen.