direct naar inhoud van 7.2 Overleg
Plan: 7e herziening bestemmingsplan Lemelerveld 2006, Verbindingsweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01

7.2 Overleg

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp bestemmingsplan "7eherziening bestemmingsplan Lemelerveld 2006, Verbindingsweg 3" aan de daartoe aangewezen instanties digitaal toegezonden. Er zijn drie reacties binnengekomen. Deze zijn opgenomen in de Nota van Inspraak en overleg en deze is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd.