direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Toelichting op de regels
Plan: 7e herziening bestemmingsplan Lemelerveld 2006, Verbindingsweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01

Hoofdstuk 5 Toelichting op de regels

In dit hoofdstuk worden, voor zover noodzakelijk geacht, de van het bestemmingsplan deeluitmakende regels nader toegelicht. De regels geven inhoud aan de op de plankaart aangegeven bestemmingen. Ze geven aan, waarvoor opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en hoe er gebouwd mag worden.

Het voorliggende bestemmingsplan “Lemelerveld 2006, Verbindingsweg 3” betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan “Lemelerveld 2006” welke op 24 september 2007 is vastgesteld door de gemeenteraad. In deze partiële herziening wordt de vigerende bestemming 'agrarische doeleinden' herzien in de bestemming 'bos', wordt de bestemming 'bos' deels herzien in de bestemming 'tuin'. Verder wordt het bestemmingsvlak 'wonen' aangepast en wordt het bouwblok marginaal vergroot.