direct naar inhoud van 5.1 Uitwerking
Plan: 7e herziening bestemmingsplan Lemelerveld 2006, Verbindingsweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01

5.1 Uitwerking

De juridische basis van de uitwerking vormen de voorschriften 'woondoeleinden', 'agrarische doeleinden', 'bos' en 'tuin' van het bestemmingsplan Lemelerveld 2006.

De gronden op de kaart aangewezen voor “woondoeleinden” zijn bestemd voor woningen, met daarbij behorende gebouwen, andere-bouwwerken en tuinen en erven.

De op de plankaart voor bos aangewezen gronden zijn bestemd voor (hoog-)opgaande afschermende beplanting en bos, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, waterlopen en voorzieningen.

De op de plankaart voor tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuin behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; met daarbijbehorende andere-bouwwerken, erven en parkeervoorzieningen.

De gronden op de kaart aangewezen voor agrarisch zijn bestemd voor het uitoefenen van activiteiten ten behoeve van het agrarische bedrijf. Bebouwing ten behoeve van het reële agrarische bedrijf mag opgericht worden binnen een bouwperceel. Een dergelijk bouwperceel is op de plankaarten behorende bij deze herziening niet aanwezig.