direct naar inhoud van 4.2 Beschrijving gewenste situatie
Plan: 7e herziening bestemmingsplan Lemelerveld 2006, Verbindingsweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01

4.2 Beschrijving gewenste situatie

Een belangrijke wens van de bewoners is het kappen van een deel van het bos vanwege de veiligheid. Het gaat hier om het bos direct grenzend aan de zuidwest zijde (overheersende windrichting) van de woning. Het betreft een zone van 30 meter. Een aantal bomen is in zeer slechte staat of zelfs dood, waardoor het risico bestaat dat er bomen omwaaien en op de woning terecht zullen komen. Een paar bomen zijn al omgewaaid, waardoor een open plek in het bos is ontstaan. Door het kappen van een aantal bomen (zie bijlage 1: landschapsplan) ontstaat een open ruimte aangrenzend aan de woning. De vorm van de open ruimte is niet direct gerelateerd aan de 30 m grens, maar krijgt een meer natuurlijke ronde/grillige vorm.

Deze ruimte maakt straks onderdeel uit van de tuin en wordt ingericht met gras en stinzenbeplanting met een natuurlijk karakter. De inrichting van de open ruimte aan de voorzijde van de woning sluit hier bij aan. Een gedeelte van de bestemming bos krijgt met deze herziening de bestemming 'tuin'.

Om het ruimtelijk beeld van het bos te versterken worden in de randen van het perceel bomen aangeplant. Onder de bomen worden heesters geplant. Ter compensatie vindt er grondruil plaats. Waardoor de compensatie deels plaatsvindt op het perceel dat nu kadastraal bekend is als gemeente Dalfsen, sectie M, perceelnummer 1165. Voor een duidelijke weergave zie onderstaand figuur:

Kaart 10

afbeelding "i_NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01_0011.png"

Kaart kavelruil

Op deze wijze gaat het totale plangebied een geheel vormen. De oppervlakte van de nieuwe bestemming bos wordt ingezet om het gekapte bos te compenseren. De compensatiefactor bedraagt 1,5. Het compensatiegebied heeft de bestemming 'agrarische doeleinden', 'wonen' en 'tuin'. Middels deze herziening worden deze bestemmingen herzien in de bestemming 'bos'. De oppervlakte van de nieuwe bestemming bedraagt 1050 m2.

Voor een duidelijke weergave zie onderstaande figuren waarin het relevante deel van de oude en de nieuwe plankaart zijn weergegeven:

Kaart 11

afbeelding "i_NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01_0012.png"

Relevant deel plankaart voor de herziening

Kaart 12

afbeelding "i_NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01_0013.png"

Relevant deel plankaart na de herziening