direct naar inhoud van 3.1 Beschrijving van de huidige situatie
Plan: 7e herziening bestemmingsplan Lemelerveld 2006, Verbindingsweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0148.LLemhz7-on01

3.1 Beschrijving van de huidige situatie

Het perceel Verbindingsweg 3 ligt ten zuidoosten in het overgangsgebied van de kern Lemelerveld. Op dit moment zijn de regels van het bestemmingsplan Lemelerveld 2006 van toepassing, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2007.

Het perceel heeft de bestemmingen 'agrarische doeleinden', 'bos', 'woondoeleinden' en 'tuin'.

Het plangebied kan beschreven worden als een groot bosperceel waarin een kleine verouderde woning is opgenomen. Een deel van het plangebied, gelegen aan de Verbindingsweg ten zuiden van de woning, is weiland en maakt hierdoor gevoelsmatig géén onderdeel uit van het plangebied.

De bomen op het terrein zijn zeer bepalend voor het beeld. Het bos is onderdeel van het karakteristieke groene raamwerk van het kampenlandschap en daardoor waardevol. Om een goed beeld te krijgen van het bestaande bomenbestand zijn alle bomen vanaf 15 cm diameter op 1.30 m hoogte aan de oostzijde van het terrein ingemeten (tot 45 m achter de bestaande woning). Er staan voornamelijk eiken in het bos. Enkele bomen zijn in slechte staat of dood. In het bos is een bestaande open ruimte. Deze is ontstaan doordat een aantal bomen is omgewaaid. De oude bosgroeiplaats op deze plek is verstoord waardoor een rommelig beeld is ontstaan in de struiklaag.

Aan de voorzijde van de bestaande woning staan een aantal fruitbomen, een kastanje en een veldesdoorn. Het terrein is ontsloten via de Verbindingsweg. Deze weg heeft een organische vorm die deels begeleid wordt door groen in de vorm van heesters en diverse bomen waaronder eik en berk.

Zuidwestelijk van het plangebied liggen enkele weides die van oorsprong als bouwland dienden van het voormalige oude erf aan de Verbindingsweg (ten zuiden van het plangebied). Dit oude erf met een agrarische functie heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouw en de agrarische functie is komen te vervallen. De cultuurhistorische waarde van deze plek is daardoor deels verloren gegaan. De weides zijn nu hobbymatig in gebruik en er grazen enkele herten. Vanwege de herten zijn de weides deels omhekt met hoge hekwerken die de ruimtelijke kwaliteit van de plek niet ten goede komt.